Kursustilmelding

Indrapportering af medarbejdere som skal deltage i kompetenceaktivitet

Inden medarbejdere i virksomheden påbegynder et aftalt kompetenceforløb, skal projektet modtage information om deltagerne.

Informationen bruges til at registre deltagere i Erhvervsstyrelsens afrapporteringsystem , og efterfølgende tilknytte timeseddel og start/stop skemaer, som vil blive udleveret og indsamlet af jeres undervisere. De registrerede deltagere vil efterfølgende få tilsendt underretning om personoplysninger, Privatlivspolitik for;  projekter bevilget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og  Strukurfondsprojketer

Tak! Du vil blive kontaktet snart efter gennemgang