Rådgivere til vækstplan

Når du er godkendt til deltagelse i projektet, kan du finde en rådgiver, der passer til din virksomhed og digitaliseringsbehov. 
Du kan tage udgangspunkt i vores liste over rådgivere, hvor du aktivt skal gennemse minimum to rådgivere, og efterfølgende udfylde erklæring til brug ved køb af varer og ydelser. Vi sender erklæringen til dig, når du har tilkendegivet, at du er interesseret i at deltage i projektet og der er en underskrevet projektaftale.
Vælger du en rådgiver uden for listen, skal du være opmærksom på, at du skal indhente tilbud fra 2 udbydere, for at sikre en fair markedspris.

Er du i tvivl om, hvordan du finder en relevant rådgiver, kan du kontakte din konsulent, eller sende en mail til vaekstplan@digitalvaekst.dk.

Vil du godkendes som rådgiver?

Der oprettes en åben liste over rådgivere, til vækstplansforløb for de virksomheder, som deltager i projektet. Virksomhederne skal med udgangspunkt i listen, forholde sig til minimum to rådgivere og begrunde deres valg af rådgivere.
Som rådgiver skal du kunne give rådgivning og sparring inden for digitalisering og automatisering. Ligeledes skal du kunne udarbejde en konkret vækstplan for virksomheden, med klare udviklingsmål og handlingspunkter.
For at blive optaget, skal du udfylde dine informationer til vores database, med et opdateret CV.
Når du melder dig som rådgiver, bekendtgør du samtidigt at du er indforstået med, at den vækstplan du udarbejder for virksomheden, er udfærdiget ud fra den skabelon, du får udleveret fra projektet.
Som rådgiver må dine ydelser maksimalt koste 90.000 kr. excl. moms. Du sætter derfor selv din timepris, som af hensyn til markedsafdækning bliver synlig, hvis der er en overensstemmelse mellem dine kompetencer og virksomhedens behov. For at virksomheden kan få godtgørelse for dine ydelser, skal din vækstplan naturligvis leve op til kravene, for at blive godkendt. Indledningsvis indgås aftalen om ydelser direkte mellem virksomheden og rådgiver i henhold til projektets rådgiveraftale. Virksomheden afholder udgift til rådgiverydelsen og bliver refunderet når vækstplanen er godkendt. Udbetalingen vil først ske efter godkendelsen.
Din timepris bliver afstemt med den virksomhed, du skal agere rådgiver for. Dermed kan vi sikre, at alle parter er indforstået med, hvor mange rådgivertimer de får ud af projektet.
For at kunne udføre rådgiveropgaver i regi af Digitale veje til vækst, skal du være uvildig og derfor må du ikke sælge yderligere løsninger, eller på andre måder være forbundet med løsningsudbydere, mens du deltager i projektet. Der må heller ikke være interessesammenfald mellem rådgiver og virksomhed.
Dit CV bliver lagt ind i en åben søgbar database på dette website, som er etableret for at gøre det lettilgængeligt for virksomhederne, at finde en relevant rådgiver. Jo mere fyldestgørende og detaljeret et CV er, jo bedre muligheder har virksomhederne for, at finde en rådgiver med de rette kompetencer.
Derfor opfordrer vi dig til at uddybe dine kompetencer, specialer og referencer, så vi stiller de bedste betingelser til rådighed for virksomhederne. Hvis dit CV er for kortfattet, bliver det svært for både virksomhederne og for samarbejdspartnerne, at matche dig med en relevant virksomhed.