Forløbets Opbygning

1. Afklaring af deltagelse
2. Valg af rådgiver
3. Vækstplans-forløb
4. Godkendelse og afslutning
5. Implementering
  1. Afklaring af deltagelse: En af projektets partnere besøger din virksomhed, for at præsentere dig for projektet og sammen afdække om I kan have fordel af, at deltage i et digitalt vækstplansforløb. Foruden at tale om jeres nuværende digitale niveau og ambitioner, vil konsulenten sikre, at I hører inden for projektets rammer om deltagelse og kan modtage op til 90.000,- kr. excl moms til en rådgiver. Efter mødet skal du underskrive en projektaftale, som sendes til vaekstplan@digitalvaekst.dk. I projektaftalen er der henvist til underretning om personoplysninger, Privatlivspolitik for;  projekter bevilget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Strukturfondsprojketer og Regionfondsprojketer

  2. Valg af rådgiver: Det næste skridt er, at du vælger en rådgiver, som du mener er den rette for din virksomhed. Projektets konsulenter vil gerne sparre med dig om, hvilken type rådgiver som kunne passe til jer. På vores hjemmeside findes en liste med private rådgivere, der har forskellige branche- og digitaliseringsområder. Du kan se listen her.
    Vi hjælper dig med papirarbejdet, men du skal aktivt gennemse minimum 2 rådgivere og begrunde dit endelig valg i denne erklæring. Du har også mulighed for selv, at bringe en rådgiver ind i samarbejdet. Her skal du dog være opmærksom på, at du selv skal markedsafdække din rådgiver. Du kan læse mere om markedsafdækning her. Du kan naturligvis også, bede din rådgiver om at oprette sig på vores liste, så foretager vi markedsafdækningen. 

  3. Vækstplansforløb: Vækstplansforløbet gør din virksomhed skarpere på, hvordan I skal prioritere og investere i digitalisering for at få vækst. Sammen med en privat rådgiver, udvikler I en digital vækstplan, som indeholder: Virksomhedens nuværende digitale niveau og systemer, virksomhedens digitale vækstpotentiale; strategiske mål og digitaliseringsplan, anbefalinger og handlingsplan, økonomisk overblik: Hvad vil det koste? Hvilken vækst vil det skabe?.
    Vækstplanen er central i projektets formål og finansiering, og skal derfor være uddybende og følge projektets anvisninger.

  4. Godkendelse og afslutning: Den digitale vækstplan skal godkendes af jer som virksomhed, men også af projektets partnere. Virksomhedens udlæg til rådgiveren refunderes, når den digitale vækstplan er afsluttet og godkendt.

  5. Implementering: Efter projektets afslutning, skal I selvstændigt arbejde med implementering af vækstplanen, og omsætte de konkrete anbefalinger til aktiviteter og værdi. Det kan forekomme, at I i vækstplansforløbet er blevet opmærksomme på, at I for at implementere handlingsplanen, skal styrke jeres digitale kompetencer blandt medarbejderne. Har du behov for hjælp til afklaring af, hvilke kompetencer I skal udvikle, samt gratis kompetenceforløb, kan du læse om muligheder her.