Kompetenceforløbets opbygning

Afklaring af deltagelse
Kompetenceafklaring
Kompetenceplan
Deltagelse i kompetenceaktiviteter


Afklaring af deltagelse
: En af projektets partnere besøger din virksomhed, for at præsentere dig for projektet og sammen afdække, om I kan have fordel af, at jeres medarbejdere deltager i et digitalt kompetenceudviklingsforløb. Foruden at tale om jeres digitale ambitioner og medarbejderudvikling, vil konsulenten sikre, at I hører inden for projektets rammer om deltagelse. Efter mødet skal I underskrive en projektaftale. I projektaftalen er der henvist til underretning om personoplysninger, Privatlivspolitik for;  projekter bevilget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og  Strukturfondsprojketer


Kompetenceafklaring: For at skabe det bedste udgangspunkt for en målrettet kompetenceudvikling, starter forløbet med en afklaring af, hvilke kompetencer I allerede besidder, og hvor vi skal lægge vores indsats. Vores proceskonsulent vil på baggrund af jeres samtale udarbejde en behovsafdækning – den danner grundlaget for den skræddersyede kompetenceplan. Jeres samtale vil blandt andet handle om:
  • hvilke digitale kompetencer kan skabe vækst i virksomheden?
  • hvilke medarbejdere skal deltage, og hvem vil have glæde af at deltage sammen – evt. på tværs af funktioner
  • hvordan et godt forløb kan se ud for jeres medarbejdere; temaer, niveau samt tilrettelæggelse
Kompetenceplan: Vi har samlet 8 uddannelsesinstitutioner; erhvervsskoler, akademi og universiteter. Vi gennemser proceskonsulentens opsamling af virksomhedens kompetencebehov. På den baggrund skræddersyr vi et oplæg til en samlet kompetenceplan. Kompetenceplanen indeholder aktiviteter tilpasset dine medarbejdere på deres niveau, og kan bestå af flere forløb evt. på tværs af de 8 uddannelsesinstitutioner. Når I har godkendt kompetenceplanen, inviterer vi jeres medarbejdere til at deltage i de planlagte kompetenceaktiviteter. For inspiration til digitale temaer som I kan blive undervist i kan du se mere her
Det er gratis at deltage.

Deltagelse i kompetenceaktiviteter: Dine medarbejdere får et digitalt kompetenceløft med fokus på jeres praksis og hverdag i virksomheden. Vi prøver sammen, at finde det bedste tidspunkt for aktiviteterne. Kompetenceaktiviteterne kan inddrage medarbejdere fra flere virksomheder, da det giver gode muligheder for at dele erfaringer og se nye muligheder.

Proceskonsulenten følger din virksomhed gennem hele forløbet: Kontakten til din virksomhed varetages af én proceskonsulent. Proceskonsulenten hjælper både med at afdække, hvilke kompetencer I skal fokusere på og sammensætter  et oplæg til en kompetenceplan. Proceskonsulenten følger dine medarbejderes deltagelse i aktiviteterne, og sikrer at kompetenceudviklingen står mål med jeres forventning. Proceskonsulenten  hjælper til, hvis der er behov for justeringer.

Mulige kompetenceaktivieter:
Undervisning er ikke ensbetydende med, at dine medarbejdere skal møde ind på skolebænken. Projektet giver mulighed for, at vi kan tilpasse formatet. Det kan f.eks. være, at dele af undervisningen er digital eller foregår i jeres virksomhed. Her er et par eksempler på, hvordan undervisning kan se ud og hvilke digitale temaer den kan omhandle:

On the job training: Vi samler de relevante medarbejdere og afholder undervisningen hos jer, med mulighed for at forholde os helt konkret til jeres produktionsapparat og systemer.

Workshopdag: Få indsigt i nye teknologier og inspiration til, hvordan de kan sættes i spil i din virksomhed. Fra inspiration til praksis; hvad man skal tage højde for, når man implementerer nye digitale initiativer ?

Integreret undervisning: Det er også muligt, at få et samarbejde med studerende fra RUC, DTU og ZEALAND – Sjællands Erhvervsakademi. De studerende har ofte har nye indsigter og perspektiver, som kan lede til nye veje til vækst.

Undervisningsdage: Skræddersyet undervisning inden for et felt, hvor I mangler viden og/eller praksisnære værktøjer. I undervisningen forholder I jer til mulighederne i egen virksomhed, så I komme hjem med konkrete værktøjer og  retningslinjer for det videre arbejde .