Stensved Formværktøj Digital transformation og stærke fagkompetencer går hånd i hånd

Stensved Formværktøj  Digital transformation og stærke fagkompetencer går hånd i hånd
“Normalt ville jeg have ringet til et par leverandører, og bedt dem lave et forløb, men i denne proces fik vi også tænkt forudsætningerne for at kunne lykkes, som organisation ind i forløbet. At kompetenceløftet blev mere bredt har styrket vores læring på tværs af organisationen, og det kan vi mærke i den konkrete implementering af de nye systemer og processer”. Mille Preisler, Projektkoordinator Stensved Formværktøj Stensved Formværktøj, er en stærkt specialiseret virksomhed, der producerer sprøjtestøbte plastemner . Et af de større tiltag har været en digitalisering af planlægning og produktion implementering af ny software og arbejdsprocesser samt dertilhørende kompetenceudvikling. Virksomheden har deltaget i Digitale Veje til Vækst – Kompetence, hvor de er tilbudt skræddersyet digital udvikling af deres 16 medarbejdere. Gennem deltagelse i projektet har virksomheden fået: • Afdækning af kompetencebehov Kompetenceafdækningen er baseret på en dialog mellem virksomhed, proceskonsulent og uddannelsesinstitution og skal sikre en 360° tilgang, som giver et både bredere og mere nuanceret syn på læring • En skræddersyet kompetenceplan med stor fleksibilitet Planen har taget udgangspunkt i en planlagt digitalisering af produktionen i form af nye systemer. For at sikre forudsætningerne for en succesfuld implementering samt styrke samarbejde og omstillingsparathed, har kompetenceplanen også indeholdt workshops om det digitale arbejdsflow samt IT sikkerhed. Kompetenceaktiviteterne er foregået på virksomheden, hvilket har givet fleksibilitet med også en praksisnær tilgang til læring. • Resultatet rækker ud over de nye kompetencer til en lærende organisation: Tidligere var tilgangen til kompetenceløft i virksomheden næsten én til én med, at kunne betjene en af de mange avancerede maskiner i produktionen. Digitalisering var noget som foregik ”inde på kontoret”. Projektdeltagelsen har påvirket denne tilgang. Projektlederen føler sig i mindre grad alene om den digital transformation – flere medarbejdere har meldt sig til superbrugergruppe og tager ansvar for at finde nye og bedre løsninger, både processuelle og tekniske. Det er et stort skidt i retning af at blive en lærende organisation, og indfri ambitionen om at være digitalt stærke for være berede til at omstille sig og at imødekomme en stigende konkurrenceintensitet. ”Vi havde ikke investeret så mange ressourcer i form af tid, hvis ikke forløbet havde været skræddersyet til os – og havde fundet sted på virksomheden. Det giver en ”tryghed” at vide at medarbejderne er i huset, hvis vi får behov for dem i løbet af dagen. Undervisning i produktionen giver medarbejderne en anden praksislæring når læring og det daglige arbejde griber naturligt ind i hinanden. Det de lærer er det de skal kunne i morgen, og naturligvis på sigt”. Mille Preisler, Projektkoordinator Stensved Formværktøj.